Welkom bij een kring van mensen die samen vorm en inhoud willen geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Samen proberen we dit op moderne wijze te verwoorden, te verbeelden, te vieren en te beleven op basis van een eigentijds verstaan van de bijbel. Wij zijn een open gemeenschap waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. In hun eigen situatie en op hun eigen plaats geven ze daar vorm aan.

Kom een keer langs
We nodigen u graag uit om via deze website in vogelvlucht kennis te komen maken met de mensen die samenkomen in de doopsgezinde kerk. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. We hopen dat u zich er thuis zult voelen. De kerkdiensten zijn van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten bij een kopje koffie. In de agenda kunt u vinden wie er op een zondag voorgaat in de dienst.

Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland. Naast een rijke historie proberen we op eigentijdse wijze  een “doopsgezinde“ gemeente te zijn. We zien onszelf dan ook als een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap.

Dat betekent dat we geïnspireerd door de Bijbelse boodschap willen werken aan vrede en rechtvaardigheid en goede onderlinge verhoudingen. We willen dat laten zien in hoe we met onze omgeving en met elkaar omgaan en door ons geloven in relatie te brengen met de werkelijkheid waarin wij leven. Dat is voor ieder mens vaak een hele uitdaging. Maar door het samen te doen, denken we elkaar daarbij te helpen.

De Doopsgezinde gemeente Roden is daarom een bijzondere verzameling mensen. Iedereen is op zijn of haar eigen manier betrokken bij deze geloofsgemeenschap. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van levensfase, sociale omstandigheden, lichamelijk welzijn of intensiteit van het geloven. Er is in in ieder geval één overeenkomst: “het moet wel ergens over gaan.”